Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Κλήρωση τρίτου γύρου Εσωτερικού Τουρνουά

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 θα γίνει ο τρίτος γύρος του Εσωτερικού τουρνουά ΣΟΜ σύμφωνα με την κλήρωση που διαμορφώθηκε ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου