Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Κλήρωση τέταρτου γύρου Εσωτερικού Τουρνουά

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 θα γίνει ο τέταρτος γύρος του εσωτερικού τουρνουά ΣΟΜ σύμφωνα με την κλήρωση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου