Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Σχολικοί Σκακιστικοί Αγώνες 2008Πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών είχε η διοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Μυτιλήνης που έγινε στην Μυτιλήνη στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2008.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι ως εξής:


Ραφαήλ Κορδογιάννη Δεύτερος σκακιστής στην κατηγορία ΑΒ Δημοτικών, Ραφαήλ Πανσεληνά Πρώτος σκακιστής στην κατηγορία ΑΒ Δημοτικών, Πάνο Καπετανίδη Τρίτος σκακιστής στην κατηγορία ΑΒ Δημοτικών, Αλκμίνη Ευσταθίου Δεύτερη σκακίστρια στην κατηγορία ΓΔ Δημοτικών, Μαριάνθη Δεληγιάννη Πρώτο κορίτσι στην κατηγορία ΓΔ Δημοτικών, Ζαχαρία Χατζέλλη Πρώτος σκακιστής στην κατηγορία ΓΔ Δημοτικών , Γεώργιο Χατζέλλη Τρίτος σκακιστής στην κατηγορία ΓΔ Δημοτικών, Χαράλαμπο Σαλαβό Δεύτερος σκακιστής στην κατηγορία ΕΣΤ Δημοτικών, Μαριτίνα Ρουσέλλη Πρώτο κορίτσι στην κατηγορία ΕΣΤ Δημοτικών, Κωνσταντίνος Πιπίνης Πρώτος σκακιστής στην κατηγορία ΕΣΤ Δημοτικών, Στράτο Βασιλικιώτη Τρίτος σκακιστής στην κατηγορία ΕΣΤ Δημοτικών, Παύλο Σαλαβό Δεύτερος σκακιστής στην κατηγορία Γυμνασίων, Μιχάλη Χιωτέλλη Πρώτος σκακιστής στην κατηγορία Γυμνασίων, Στέφανο Βλουτέλλη Τρίτος σκακιστής στην κατηγορία Γυμνασίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου

Χορηγίες έβδομου διεθνούς τουρνουά Λέσβου